Sensei Kiyohide Shinjo

Here is an excellent Kenyukai video featuring Sensie Kiyohide Shinjo.  Thanks to Sensei Mike for passing it along.

Advertisements

One thought on “Sensei Kiyohide Shinjo

Comments are closed.